واحد خودروسازی شرکت آذراتصال تولید کننده انواع کامیونت های تجاری با کاربری های مختلف با تکیه بر بومی سازی تولید خودرو قادر است بخشی قابل توجهی از نیاز بازار را تامین کند.